Over De Noordzee opening

“De eerste zin verwijst naar Melvilles Moby Dick.” Elsbeth Etty

 “C2 – c4 staat voor de strijd van de IRA in Noord-Ierland en Engeland, f7 – f5 voor het afglijden van een betrokken Nederlands meisje in de richting van de Rode Jeugd.” Schaakmagazine

 “Een tragikomische ode aan de jaren zeventig, haar muziek, ambiance en het rommelige en gevaarlijk idealisme.” Joop Walhain

 “Timmer gebruikt de gelouterde Gareth als tegenpool van de wild geworden kleinburger Henriëtte. (…) Henriëtte ontwikkelt zich tot een polderversie van Ulrike Meinhof.” Elsbeth Etty

  “Door de variatie van stem, toon, motieven, personages, tijd en plaats is De Noordzee opening een pakkend verhaal over het leven van een vrouw die hartstochtelijk tracht persoonlijke vrijheid en ideële betrokkenheid te laten sporen.” Koen Eykhout

  “Wie de jaren zeventig mist, geniet. Wie de jaren zeventig niet kent, wordt deelgenoot.” Joop Walhain  

“Zo’n pakkend verhaal in zo’n voortreffelijke stijl en toch blijf je iets niet snappen.” Rob Schouten

 “Van Timmers Noordwijkse middelbare scholieren is er wéér een kopje-onder gegaan zonder dat we haar echt hebben leren kennen. Dat is de zwakke kant van deze romans.” Elsbeth Etty

 “Eigenlijk is hij een schrijver voor fijnproevers.” Rob Schouten