Over Florijn

“Deze roman heeft iets weg van een dodendans op weg naar het verpleeghuis” Kees 't Hart

 “Florijn is geen gezellige oude baas, maar een narrige incontinente kettingroker met stinkende open wonden” Janet Luis

 “Vis, uitwerpselen, sigarettenrook en ongewassenheid walmen de lezer tegemoet, in een kolderieke stijl die helaas ook een geur van zelffelicitatie afgeeft” Esther Wils

 “Het bijzondere is dat je niet weet waar ’s mans misantropische onvriendelijkheid vandaan komt” Rob Schouten

  Je hoopt op een mooie wending in de loop van het boek (…) maar het bijzondere van Florijn is nu juist dat zo’n wending of verklaring achterwege blijft" Janet Luis

"Een lineair vertelde casus, heel iets anders dan de vernuftig geconstrueerde eerdere romans van Timmer, waarin het spelletjeselement zodanig aanwezig is dat het de constructie van zo’n boek bepaalt" Jeroen Vullings

 "De lezer moet aan de slag in deze kleine maar fijne roman" Kees ’t Hart

"Het wonderlijke is dat Timmer toch mededogen met de man weet op te wekken" Rob Schouten

 "Hij is een zuinige schrijver. Zuinig met woorden en zuinig met zijn materiaal. Hij doet het al jaren met een handvol steeds terugkerende personages" Janet Luis

 "Florijn is een schraler boek dan we van hem gewend zijn" Jeroen Vullings

 "Dat komt doordat hij met nietsontziende eerlijkheid hulpverlener Joost neerzet, diens dienstbaarheid maar ook het opportunisme dat in die sector kennelijk nodig is om iets gedaan te krijgen" Rob Schouten

 "Dat riekt naar moralisme, als gebruikelijk in een allegorische vertelling - ook al is die toegedekt door ademgevende satire" Jeroen Vullings

 "Want schrijverswoede werkt niet in een roman, dat weet hij heel goed" Kees ’t Hart

 "Ik zal voortaan woorden als ‘hulpvraag’ en ‘plan van aanpak’ niet meer kunnen lezen zonder er meteen achteraan te denken: ‘Ach man, sodemieter op.’" Janet Luis

 "Verplichte kost voor alles en iedereen in de zorg. Hilarisch maar bloedserieus" Koen Eykhout

 "Of Florijn haute littérature is lijkt me twijfelachtig, maar het is een boek uit de afdeling literaire ziekenboeg dat je zeker bijblijft" Rob Schouten