Charlotte Ganzeman

Engel van de Vrijplaats voor Andersdenkenden. Heeft als enige in de gaten dat er iets aan de hand is met de moeder van Freek Louwerse.

Met het Nieuwe Tijdperk heeft zij niet veel op. Ze gaat als "straatverpleegster" werken in de Kerkstraat, alwaar meester Seffens haar het hof maakt.

Te lezen in

Gierzwaluwen

Charlotte haat dingen die buiten kijf gezet worden. Dat de neuzen dezelfde kant op moeten wijzen bijvoorbeeld. Ten koste van alles. Met de neuzen dezelfde kant op rollen de leugens gemakkelijker van ieders lippen, ook allemaal dezelfde kant op.

Mallen

"Zo bent u nu in drie stappen gekomen tot stelling 4. In elk van die drie stappen zit een kleine onzuiverheid. Dat is niet erg, want geen enkele bewering op het gebied van menselijk gedrag is voor honderd procent juist. Wanneer je nu de verontreiniging van elke bewering vaststelt, kun je tot een zuiverheidspercentage komen. Van elke stap in de argumentatie moet het zuiverheidspercentage worden vastgesteld en die percentages moeten dan worden vermenigvuldigd om de zuiverheid van de slotconclusie te kunnen vaststellen. Dat is vaak ontluisterend."