Johan Helwig

Gemodelleerd naar topschaker en –bridger Frans Borm. Denksporter die van zijn hobby’s zijn beroep heeft gemaakt, breekt zich het hoofd over een geheimzinnige verdwijning.

Eenmaal gek geworden wil hij alleen nog maar dood en eist hij van zijn vriend Joost Beekman dat die hem daarbij helpt.

Te lezen in

Het waterrad van Ribe

"Maar wat doen wij Noordwijkerhouters in de bloementuin van de bollenstreek? Wij staren naar onze narcissen en laten ons wijsmaken dat er danseresjes groeien op de geestgronden. Wij ruiken aan hyacinten en denken aan dood en vergankelijkheid. Is er dan niets meer dat onze nieuwsgierigheid wekt? Zien wij nog achter onze eigen duinen de groene straal, de knipoog van de verdwijnende zon, de belofte tot wederopkomst en wederopstanding?"

De stille omgang

"Weet je hoe mijn dood gaat voortleven? De sluykse dood. Elk sterfgeval waaraan een engel des doods te pas komt zal voortaan een sluykse dood heten. Mooi, hè?" (zie ook Judith Sluyk)