Beginopstelling

Beide spelers hebben 14 pionnen (cubs), die op twee cellenrijen staan opgesteld. Voor wit zijn dat de onderste twee rijen (de 2a-rij en de 2b-rij) van bord 2. Voor zwart zijn het de onderste twee rijen (de 6a-rij en de 6b-rij) van bord 6.

Op de onderste twee rijen van bord 1 en bord 7 staan de andere stukken in de volgende opstelling (gezien vanuit wit; zwart heeft een spiegelbeeldige opstelling)

In de cellen A1a, A1b, G1a en G1b (zwart: A7a, A7b, G7a en G7b) staan vier rotsen (rocks), die vergelijkbaar zijn met de torens in het schaakspel.

In de cellen B1a, B1b, F1a en F1b (zwart: B7a, B7b, F7a en F7b) staan vier paarden (knights).

In de cellen C1a, C1b, E1a en E1b (zwart: C7a, C7b, E7a en E7b) staan vier lopers (bishops).

In de cel D1b (zwart: D7b) staat de oude dame (old lioness).

In de cel D1a (zwart: D7a) staat de leeuwenkoning (lionking).

Net als bij het schaken kun je een stuk van de tegenstander slaan door een stuk te bewegen naar de cel waar dat stuk zich bevindt (of door en passant te slaan, zie verderop). Maar hoe mogen de stukken bewegen?

Lion's Cave
De Leeuwenkooi Beginopstelling De loop der stukken Doel van het spel