De Leeuwenkooi 

(of Lionís Cave, zoals het spel in het boek is gaan heten)

Het spel wordt gespeeld in een "kooi" met 343 cellen (7x7x7). Vanuit de witspeler gezien is de cel links-onder-vooraan de cel A1a. De cel daar rechts naast is cel B1a, dan C1a, t/m G1a.

De cellen horizontaal naar voren (in de richting van de zwartspeler) zijn vanaf de A1a-cel gezien cel A2a, A3a, t/m A7a. Naar boven toe heten de cellen vanaf de A1a-cel gezien cel A1b, A1c, t/m A1g. De allermiddelste (en allerbelangrijkste) cel is de D4d-cel.

Een cellenrij is een rij cellen horizontaal in de breedterichting. Dus de cellen A1a t/m G1a vormen de onderste voorste rij. Die rij noemen we de 1a-rij.

Een cellenlijn is een rij cellen horizontaal in de lengterichting. Dus de cellen A1a t/m A7a vormen de uiterst linkse onderste lijn. Die lijn noemen we de Aa-lijn.

Een cellentoren is een rij cellen in verticale richting. Dus de cellen A1a t/m A1g vormen de uiterst linkse voorste toren. Die toren noemen we de A1-toren.

NB: Een toren is in het Leeuwenkooi-spel dus geen stuk maar een op elkaar gestapelde reeks cellen.

De leeuwenkooi is te zien als een reeks van zeven rechtop staande, naast of achter elkaar opgestelde schaakborden (van 7x7 vakjes), of van zeven op elkaar gestapelde schaakborden van 7x7 vakjes.

Een cellenbord is zoín denkbeeldig schaakbord als onderdeel van de leeuwenkooi. Een horizontaal cellenbord wordt ook wel een vlak genoemd.

Het linker cellenbord (gezien vanuit de witspeler) zijn alle A-cellen (hoofdletter A). We noemen dit bord het A-bord.

Het voorste cellenbord zijn alle 1-cellen. We noemen dit bord 1.

Het onderste cellenbord zijn alle a-cellen (kleine letter a). We noemen dit bord het a-vlak.

Lion's Cave

De Leeuwenkooi

Beginopstelling

De loop der stukken

Doel van het spel