Doel van het spel

Het doel van het spel is om met de leeuwenkoning de centrale D4d-cel te bereiken zonder dat hij schaak staat. De speler die dat lukt wint het spel.

Anders dan bij het schaken is het niet het doel van het spel om de koning van de tegenstander schaakmat te zetten. Schaak en mat bestaan wl:

Je mag geen zet doen waarmee je je eigen leeuwenkoning blootstelt aan de mogelijkheid dat de tegenstander op de volgende zet jouw koning slaat (je mag jezelf niet schaak zetten).

Als je tegenstander jou schaak zet, moet je een zet doen die dat schaak opheft.

Als je tegenstander jou mat zet, moet je een zet doen die erop gericht is om op de drop volgende zet het schaak op te heffen. Lukt dat niet, dan gaat het om de dr weer op volgende zet, etc. Een ondersteuningsprogramma geeft in de digitale versie aan welke zetten in deze situaties gedaan mogen worden.

Lion's Cave
De Leeuwenkooi Beginopstelling De loop der stukken Doel van het spel