De ruiten van Penrose (2012)

24 Verhalen over de gehandicaptenzorg anno 2012, geschreven in opdracht van de Gemiva-SVG Groep, een zorgaanbieder in Zuid-Holland.

 Ernst Timmer tekende verhalen op uit “bedreigde locaties”, voorzieningen die vanwege bezuinigingen van Rijkswege in hun voortbestaan bedreigd worden: kinderdagverblijven, activiteitencentra, logeerhuizen en ambulante zorg.

 Niemand kan zeggen:kijk, ik sta in deze bundel, dit is mijn verhaal. Want niemand vindt het leuk om geportretteerd te worden als iemand die een politieagent slaat, iemand die na een beroerte incontinent is geworden of iemand die haar eigen kind niet kan opvoeden.

Toch serveren de verhalen de rauwe werkelijkheid van “mensen met een vlekje”.